Srovnání cen

Ozon a čističky vzduchu

Některé přístroje pro úpravu vnitřního vzduchu mohou produkovat ozon. Ten se uvolňuje např. při vybíjení náboje elektrostatických filtrů, u UV lamp nebo při vzniku ionizačního výboje.

Zdrojem ozonu jsou i samostatně používané ionizátory, které slouží k umělé ionizaci vzduchu i k jeho čištění. Důležitým parametrem u těchto přístrojů je množství ozonu, které je do okolí produkováno. Přípustný limit pro pobytové místnosti činí 0,05 ppm. Tato koncentrace ozonu se běžně vyskytuje v přírodě, proto není pro lidské zdraví nebezpečná, ovšem vyšší hodnoty by již mohly být zdraví ohrožující.

Při výběru čističky vzduchu či ionizátoru bychom se rozhodně měli o hodnotu produkovaného ozonu zajímat. Hygienické hodnocení těchto přístrojů ale není v ČR povinné, proto se můžeme setkat i s prodejci, kteří u svých výrobků tyto údaje neuvádí. Pokud je ale přístroj testován ve Státním zdravotním ústavu v Praze, je měření ozonu součástí standardního hodnocení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.