Srovnání cen

Negativní vliv ozonu na naše zdraví

Nepříznivý vliv na zdraví živých organismů včetně člověka má přízemní ozon, který se vyskytuje na povrchu Země. Při zvýšené koncentraci může způsobit bolesti hlavy, podráždění očí, pálení sliznic, kašel, bolesti hlavy, dýchací obtíže nebo astmatické záchvaty. Nejvíce citliví na ozon jsou lidé, kteří mají zdravotní obtíže jako např. astma, chronické problémy dýchacích cest nebo nemoci oběhové soustavy.

Jaké koncentrace nás mohou ohrozit

Negativní vliv ozonu na zdravíPřiměřený limit ozonu v životním prostředí je 0,05 ppm. Experimentálně bylo zjištěno, že až do koncentrace 0,2 ppm neprobíhaly negativní reakce. První obtíže byly pozorovány až při koncentraci 0,3 ppm, kdy se objevuje pocit suchosti sliznic, pálení očí a sliznic. Hodnota 0,5 ppm způsobuje bolest hlavy, nevolnost a zvyšuje se náchylnost k respiračním infekcím. Při delším trvání této koncentrace hrozí plicní edém. Při koncentraci 1,5 ppm se již po dvou hodinách dostavuje velmi velká bolest hlavy, pálení sliznic, bolest na hrudníku, kašel a značná únava. Při koncentraci 10 ppm upadá člověk do bezvědomí. Při pokusech s krysami bylo zjištěno, že v prostředí s hodnotou 12 ppm přežily max. 3 hodiny a při 25 ppm byly okamžitě usmrceny.

Fotochemický smog

Přízemní ozon se podílí také na vzniku tzv. fotochemického smogu (nazýván též smog oxidační, letní či smog Los-Angeleského typu - podle místa prvního popisu). Je tvořen směsí ozonu, oxidů dusíku a dalších reaktivních složek. Zdrojem látek nezbytných pro vznik fotochemického smogu je průmysl a hlavně doprava. Tento druh smogu se vyskytuje především v letních měsících, kdy převládá suché a slunečné počasí a patří k nejzávažnějším problémům znečištění ovzduší v Evropě. Sloučeniny, které ho vytváří, vznikají reakcemi fotochemického původu a mají silné oxidační účinky. Při dosažení vysokých koncentrací ohrožuje přírodu i zdraví lidí. Po několika hodinách působení může dráždit dýchací cesty, působit dýchací potíže a poškozovat plíce. Dalšími projevy jsou překrvení nosní sliznice, dušnost, tlak na hrudi, kašel, dráždění očí, bolesti hlavy, únava či nespavost. Až 30 % obyvatel evropských měst je vystaveno koncentracím smogu přesahujících limitní hodnoty a v důsledku tohoto znečištění ročně umírá až 20 tis. lidí.

 

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.