Srovnání cen

Kdy je ozon užitečný

Ozonová vrstva

Pro bezpečný život na Zemi je nezbytný stratosférický ozon, který vytváří okolo zeměkoule ochranný obal. Ten zachytává ultrafialové paprsky, které jsou pro lidi i ostatní tvory nebezpečné, resp. zbavuje je jejich vysoké energie. Bez ozonové vrstvy by bylo lidstvo velmi ohroženo, neboť i krátký pobyt na slunci by znamenal vysoké riziko vzniku rakoviny kůže či vážného poškození zraku.

Průmyslové a lékařské využití

Pozitivní vliv ozonuOzon má výjimečné vlastnosti, které se při zachování potřebných koncentrací a stanovených postupů využívají jak v průmyslu, tak i v lékařství. Úspěšně usmrcuje mikroorganismy, proto se používá ke sterilizaci a dezinfekci.

Uplatnění nachází např. při:

 

 

 

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.