Srovnání cen

Principy fungování a filtry

Čističky vzduchu dostupné na českém trhu pracují na různých principech a za použití několika druhů filtrů. Ty jsou nejdůležitější součástí přístroje a podle nich se odvíjí účinnost a zaměření čističky. Mezi dostupnými čističkami nalezneme i takové, které obsahují kombinaci více čistících mechanizmů, čímž se zvyšuje jak účinnost, tak možnost jejich využití.

Vodní filtr

+ odpařující se voda slouží zároveň jako zvlhčovač vzduchu; nulové náklady na filtry

- ve vodě se mohou zachycené bakterie množit, proto vyžaduje častou výměnu; usazování vodního kamene

Údržba: pravidelná výměna vody, čištění vnějších povrchů

HEPA filtr

+ vysoká účinnost, téměř 100 %

- časté výměny finančně nákladných filtrů; hluk a vibrace ventilátoru

Údržba: pravidelná výměna filtru, čištění vnějších povrchů

Elektrostatický filtr

+ omyvatelný filtr má neomezenou životnost; nehlučný provoz; nízká spotřeba

- nepohlcuje pachy

Údržba: pravidelné otírání filtru, čištění vnějších povrchů

Fotokatalytický princip

+ schopnost vlastní regenerace bez potřeby výměny filtrů, vysoká účinnost

- při používání UV lampy je uvolňován do prostředí ozon v nadlimitních hodnotách

Ionizátor

+ bezhlučný provoz; nízké provozní náklady; pozitivní účinky záporných iontů na člověka

- zachytávání prachu na nejbližších plochách – nutnost častěji utírat prach

Ozon

+ vysoká účinnost, nízké provozní náklady

- nutnost hlídat povolené koncentrace ozonu, při zvýšené produkci hrozí zdravotní obtíže, přístroje nejsou vhodné pro domácí podmínky

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.