Srovnání cen

Umělá ionizace vzduchu ve vnitřním prostředí

Přirozenou ionizaci vzduchu a elektroiontové mikroklima bohužel velmi negativně narušil člověk používáním umělých materiálů. Koncentrace aeroiontů je díky tomu v budovách velmi malá, a tam, kde se používá klimatizace, dokonce nulová. Je to alarmující, když si uvědomíme, že záporné ionty mají na naše tělo a zdraví zásadní vliv, a jejich nedostatek způsobuje řadu potíží, které se souhrnně označují jako Syndrom nezdravých budov.

Obnovit přirozenou rovnováhu kladných i záporných iontů nám v interiéru mohou pomoci ionizátory vzduchu (generátory, emitory iontů). Tyto přístroje pracují na více principech a některé produkují ionty obou polarit, jiné jen ionty záporné. Nejčastěji se dnes setkáváme s ionizátory, které fungují na základě koronového výboje. Ionty emituje kovová jehla (plíšek apod.), která je umístěna tak, aby se lehké záporné ionty snadno šířily do vzdušného prostoru. Jehlu je potřeba občas očistit, protože se na ni natavují nečistoty z ovzduší, a tím se snižuje i produkce iontů. Ionizátory jsou vyráběny jako pokojové, stolní, přenosné, stropní nebo třeba do auta. Nedostatkem tohoto typu je fakt, že ionizátory produkují v malé míře ozon. Je tedy potřeba zjistit, jestli přístroj splňuje platné limity.

V lázeňství se uplatňují hydrodynamické ionizátory, které využívají Lenardova efektu. Nejmodernější typy ionizátorů generují záporné ionty na vlákně z čistého uhlíku. Jejich předností je, že nejsou zdrojem nežádoucích toxických plynů.

Mnoho ionizátorů je zabudováno přímo do čističek vzduchu. Záporné ionty produkované ionizátorem k sobě přitahují opačně (tedy kladně) nabité nečistoty. Tím, že je přitahují, urychlují jejich shlukovaní do větších částic tzv. clusterů. Clustery jsou pak zachyceny na filtr rychleji než drobné nečistoty. Podle údajů Státního zdravotního ústavu může ionizátor zvýšit protiprašnou účinnost čističe vzduchu asi o 6 %.

 

 

 

 

 

 

 

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.