Srovnání cen

Co jsou ionty

Ionty jsou elektricky nabité částice – atomy, molekuly a skupiny atomů či molekul, které vznikají ionizací plynných složek atmosféry.

Ionty v příroděJak víme z hodin fyziky, atomy se skládají z pozitivně nabitého jádra, které obklopují negativně nabité elektrony. Oba náboje jsou stejně velké, a proto je atom jako celek neutrální. Jestliže se elektrony od jádra uvolní, atom se stane pozitivním iontem (kationem). Když atom zachytí nový elektron, je negativně nabit a nazývá se záporným iontem (anionem). Pokud se tento atom zabuduje do molekuly, stává se iontem i molekula. Totéž platí i o skupině molekul, kterou mohou být třeba saze, prach nebo kapky vody. Skupiny molekul nesoucí elektrický náboj se tedy vyskytují všude okolo nás.

K tomu, aby se elektrony vytrhly z atomu, nebo naopak zachytily na neutrální atom či molekulu, je zapotřebí ionizační energie. Přirozenými zdroji ionizační energie jsou elektromagnetické záření z kosmu a radioaktivní záření z nitra Země. Tyto zdroje ionizační energie tvoří asi 95 % ionizace vzduchu. Dále k ionizaci dochází elektrickým atmosférickým výbojem (bleskem) nebo díky tzv. Lenardovu efektu - více v Přirozená ionizace.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čističky vzduchu

Principy fungování a filtry Výrobci čističek vzduchu Podle čeho vybírat čističku Pro koho jsou čističky určeny Jaké nečistoty čističky pohlcují

Ionizace vzduchu

Ionty - kladné a záporné Ionizace v přírodě Umělá ionizace Vliv iontů na naše zdraví

Ozon a jeho vliv

Přízemní a atmosférický ozon Negativní vliv ozonu Pozitivní vliv ozonu Čističky a ozon

 

Copyright © 2015 HORDA.
Všechna práva vyhrazena.